Chữ Ký Số (USB Token) Là Gì? Làm Thế Nào Để Tạo Được Chữ Ký Số

Chữ Ký Số (USB Token) Là Gì? Định Nghĩa CA

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số hay còn gọi là USB Token là một dạng chữ ký điện tử bao gồm các thông tin đi kèm nhằm mục đích xác định người chủ sở hữu dữ liệu đó. Giá trị cơ sở pháp lý của Chữ ký số ngang bằng với chữ ký thật người dùng.

Chữ Ký Số Dùng Để Làm Gì? Tính Pháp Lý Của CKS

Chữ ký số được áp dụng vào các giao dịch qua mạng internet như: Kê khai thuế, nộp thuế, ngân hàng, chứng khoán,…

CKS được xem là bắt buộc sử dụng đối với các doanh nghiệp, bởi việc kê khai thuế hiện tại áp dụng hình thức đóng onlline.

Mọi Doanh Nghiệp Công Ty sau khi đăng ký thành lập đều phải đăng ký sử dụng ngay CKS để có thể đóng các loại thuế cơ bản ban đầu như: Thuế môn bài chẳng hạn.

PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CHỮ KÝ SỐ

Về mặt pháp lý giá trị chữ ký số sẽ ngang bằng với chữ ký và con dấu của người đại diện công ty.

Theo luật giao dịch điện tử có trong Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 nêu rõ: Khi tiến hành giao dịch điện tử trong hoạt động công cộng, người sử dụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải sử dụng chữ kí số công cộng do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí số công cộng cấp.

Những Thông Tin Doanh Nghiệp Cần Cung Cấp Có Trong Chữ Ký Số Bao Gồm:

Thông tin có trong chữ ký số dành cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Tên của Doanh nghiệp bao gồm: Mã số thuế, Tên Công ty….
  • Số hiệu của chứng thư số (số seri)
  • Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
  • Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số 
  • Chữ ký số của tổ chức chứng thực chữ ký số.
  • Các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng  số.
  • Các hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
  • Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.

CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC CẤP Ở ĐÂU?

Để sử dụng CKS Doanh Nghiệp, Công Ty có thể tìm hiểu các dịch vụ lớn hiện nay như Viettel, FPT,…

Nếu Doanh Nghiệp có nhu cầu sử dụng chữ ký số Viettel thì có thể liên hệ nhân viên kinh doanh Viettel để nhận báo giá chiết khấu tốt nhất tại đây:

Email: namnn5@viettel.com.vn
Hotline: 0963066868.

Chữ Ký Số (USB Token) Là Gì? Làm Thế Nào Để Tạo Được Chữ Ký Số